Apache permalinki nestrādā

Kā jau varējāt noprast, esmu uzlicis jaunu instalāciju, ar ātrāku disku. Protams, ka pēc pārinstalēšanās, ir problēmas, nestrādā permalinki manam webserverim. Permalinki ir tāda laba lietiņa (priekš SEO vispār ideāla), ka URL tiešā adrese uz rakstu nav kaut kāda /blogs/index.pgp?id=5, bet gan lietotājam draudzīga /blogs/mans-raksts...

 

Risinājums:

Pirmkārt, skatamies vai esam ieslēguši mod-rewrite. Apache instalācija pēc noklusējuma, nenāk ar šo fīču. Tad nu ieslēdzam to ar komandu a2enmod rewrite. Pēc tam pārstartējam apache un skatamies izmaiņas. apache2ctl restart

Tālak jau sākam rakņāties pa apache.conf failu: gedit/etc/apache2/apache.conf, un izmainam mūsu web foldera pārrakstīšanas noteikumus uz AllowOverride All:


    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted

Atkal pārstartējam apache un skatamies izmaiņasMessage
Username
Password