FULLTEXT meklēšana LIKE vietā

Meklēšanai ar MySQL es parasti izmantoju ko šādu - select * from table where tiitle like '%keyword%';

Par to, kā kurš atšķirās, un kurš ir labāks, varam palasīt kaut vai šeit. Bet, savam projektam izdomāju izmantot arī fulltext meklēšanu. 

Pirmo reizi palaižot komandu, saņēmu kļūdas paziņojumu  ERROR 1214 (HY000): The used table type doesn't support FULLTEXT indexes

Te nu arī paskatīsimies, kā pārtaisīt tabulu, lai tā atbalstitu FULLTEXT meklēšanu.

Pirmkārt, apskatamies kāda ENGINE ir mūsu tabulai. Manējā bija InnoDB, jāpārtaisa uz MyIsam: alter table mytable ENGINE = MYISAM;

Pēc tam atlasam laukus, uz kuriem attieksies šī meklēšana: alter table mytable add fulltext index(field_1, field_2);

Principā, tas arī viss. Tagad es varu LIKE komandas vietā izmantot FULLTEXT komandu. Piemērs;

Iepriekš: SELECT * FROM table WHERE field LIKE '%keyword%';

Tagad: SELECT * FROM table MATCH  (field) AGAINST('keyword');