MySQL FULLTEXT meklēšanas uzlabošana

Iepriekš jau biju nopublicējis rakstu par FULLTEXT izmantošanu LIKE vietā. Bet, nu ir kārta to drusciņ pietūnēt.

 

Manā risinājumā, meklēšana strādāja tikai izmantojot pilnus vārdus, nevis vārda daļas. Piemēram, ja meklētais vārds ir fulltext, tad, meklētājā ievadot vārdu full, nekas netika atgriezts. 

Kāpēc tā? Jo es izmantoju pilna vārda meklēšanu:

SELECT * FROM table MATCH  (field) AGAINST('keyword');

Nomainot to uz šādu:

SELECT * FROM table MATCH  (field) AGAINST('*keyword*' IN BOOLEAN MODE);

TIek atgriezti rezultāti ar vārda daļām....Message
Username
Password