MySQL: Illegal mix of collations

Atradu problēmiņu: datubāzē, izpildot vaicājumu vienai tabulai, kā atbilde tika izdota šāda kļūda: 

ERROR 1267 (HY000): Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='

Tad nu arī zemāk apskatisimies, kā šo kļūdu salabot:

  1. SET collation_connection = 'utf8_general_ci'
  2. Tad, mūsu datubāzei: ALTER DATABASE db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
  3. Un: ALTER TABLE table CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

Avots: www.stackoverflow.comMessage
Username
Password