MySQL nometam autoincrement vērtību

Kā zināms, auto_increment tiek izmantots, lai katram ierakstam pievienotu +1. Tabula pēc noklusējuma sākas ar nr. 1, tātad, otrs ieraksts būs 2, utt.

Reizēm (it sevišķi testēšanā), ir nepieciešamība izdzēst visu tabulu, vai arī pamainīt šo auto indeksēšanas vērtību. 

Tad nu turpinājumā apskatīšu 3 veidus, kā to varam izdarīt.

  1. Nomainam vērtību ar alter table palīdzību:

    ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT = 1;

  2. Izdzēšam visas tabulas vērtības un nometam (resetojam) indeksa vērtību no jauna:

    TRUNCATE TABLE table_name;

  3. Izdzēšam tabulu un uztaisam to no jauna:

    DROP TABLE table_name; CREATE TABLE table_name { ... };Message
Username
Password