MySQL: Pārkopējam tabulas no vienas datubāzes uz citu datubāzi

Savajadzējās pārkopēt tabulas no vienas MySQL datubāzes uz citu. Tad nu uzmetīsim aci, kā šo pasākumu paveikt caur konsoli.

 

  1. Uztaisam tukšu datubāzi db2, kurā tiks iekopētas tabulas no datubāzes db1
  2. Pārkopējam visus datus ar komandu:

    mysqldump -h [server] -u [user] -p[password] db1 | mysql -h [server] -u [user] -p[password] db2

P.s. starp -p un paroli nav tukšumzīmesMessage
Username
Password