PHP + MySQL: atgriežam rindu daudzumu

Reizēm ir nepieciešams zināt, cik rindas tiks atgrieztas no kāda SQL vaicājuma - vai viena rinda, vai vairākas, vai - neviena.

Piemēram:

Ir tabula, kurā ir lietotāji ar otro vārdu, un bez tā. Nepieciešams uzzināt, cik lietotājiem nav otrā vārda.

$link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password");
mysql_select_db("database", $link);

$result = mysql_query("SELECT * FROM table1 where surname=null", $link);
$num_rows = mysql_num_rows($result);

echo "$num_rows Rows\n";

?>Message
Username
Password