Stopping MySQL database server: mysqld failed!

Instalējot jaunākos atjauninājumus uz linux debian, katru reizi saņēmu kļūdas paziņojumus par to, ka nevar apstādināt mysq serveri, un, attiecīgi, nevar uzlikt jaunāku servera versiju.
Cēloni nācās meklēt gana pailgi. Arī googles tante neko jēdzīgu nevarēja paskaidrot.  
Interesanti bija tas, ka serveri nevarēja apstādināt ar komandu sudo kill -9

 

Principā, mēginot atjaunināt debian packages ar komandu sudo aptitude upgrade, vienmēr saņēmu šādu kļūdas paziņojumu:

The following packages will be upgraded:
  mysql-server-5.5
1 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0 B/2,091 kB of archives. After unpacking 11.3 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
Reading changelogs... Done               
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 189102 files and directories currently installed.)
Preparing to replace mysql-server-5.5 5.5.35+dfsg-0+wheezy1 (using .../mysql-server-5.5_5.5.43-0+deb7u1_amd64.deb) ...
[FAIL] Stopping MySQL database server: mysqld failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "stop" failed.
dpkg: warning: subprocess old pre-removal script returned error exit status 1
dpkg: trying script from the new package instead ...
[FAIL] Stopping MySQL database server: mysqld failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "stop" failed.
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.5_5.5.43-0+deb7u1_amd64.deb (--unpack):
 subprocess new pre-removal script returned error exit status 1
[FAIL] Stopping MySQL database server: mysqld failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "stop" failed.
[ ok ] Starting MySQL database server: mysqld already running.
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.5_5.5.43-0+deb7u1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Beigu galā, tomēr izdevās atrast šim visam risinājumu - mysql serveris ir jāapstādina pirms palaist atjaunināšanas procesu. Te arī bija problēmas - serveri ne sūda nevarēju apstādināt. Risinājums tomēr atradās: serveri vajag apstādināt ar šādu komandu: mysqladmin -u root -p shutdown (nākamajā solī vēl ievadam mysql admina paroli un mysql serveris nu ir apstādināts), un tad jau laižam atjaunināšanas procesu pa jaunam: sudo aptitude update && sudo aptitude upgradeMessage
Username
Password