Viegli un īsi eglīšsvētku pantiņi

Tuvojas svētki, un pantiņi ir jāzin. Portāls delfi.lv (tas pats, kurš mēģina ieviest maksu par saturu) ir nopublicējis īsos dzejolīšus, kuri būs arī man pa spēkam...

 

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Tekat, bērni, saņemat
Basajām kājiņām.

Sidrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā(i).
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:
Simtiņš nāca ķekatnieku
Tai vienā vakarā.

Eita, bērni, čigānos
Ziemassvētku vakarā;
Dos pupiņas, dos zirnīšus,
Dos cūciņas smecerīti.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?
Ziemassvētki grabināja,
Speķa raušus gaidīdami.

Kas tur kliedza, kas tur sauca
Aiz Daugavas siliņā?
Zaķīts ledus tauri pūta,
Ziemassvētkus vēstīdams.

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīts.

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:
Simtiņš nāca danča bērnu
Ziemassvētku vakarā.

Cepu, cepu kukulīti,
Citu lielu, citu mazu:
Simtiņš nāce danča bērnu,
Cits bij liels, cits bij mazs.

Iesam, bērni, čigānos
Ziemassvētku vakarā,
Dos mums ēst, dos mums dzert,
Dos naksniņu pārgulēt.

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.

Izcepu kukuli
Četriem stūriem:
Tas bija ķekatu
Mielastiņš.

Kas tur kliedza, kas tur sauca
Aiz Daugavas siliņā?
Zaķīts pūta ledus tauri
Ziemassvētkus vēstīdams.

Ko tie ciema suņi rej,
Pie vārtiem sasēduši?
Tur sabrauca Ziemassvētki
Rakstītām kamanām.

Gausi nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemassvētki.
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu dziedādami.

Oriģinālais raksts te.Message
Username
Password